O výuce anglického jazyka

Firmy i jednotlivci

Zajišťujeme komplexní jazykové vzdělávací programy pro firemní i individuální klienty. Studium s podporou počítače doplňujeme výukou po telefonu, skypem nebo ve třídách, dle volby klienta. 

Všechny úrovně studia


Naše jazykové kurzy jsou určené pro studenty se znalostí jazyka na všech úrovních, od začátečníků až po velmi pokročilé. Naši absolventi jsou po jazykové stránce připraveni na vysokoškolské studium či manažerské pozice v zahraničí.

Různé obory a zaměření


Prostřednictvím našich kurzů DynEd si studenti osvojí angličtinu používanou v nejrůznějších oborech lidské činnosti, s primárním zaměřením na běžné profesní a obchodní situace.
DynEd je první a nejefektivnější interaktivní systém výuky jazyků s podporou počítače na světě, který je navržen tak, aby ho učitel řídil a kombinoval s výukou po telefonu, skypem nebo ve třídě, která naučené jazykové modely rozšíří a přizpůsobí konkrétním potřebám studentů. Studenty pracující na počítači systém monitoruje a vede, učitelé je pak studiem dále provázejí. Tento proces pomáhá studentům osvojit si jazykové dovednosti efektivněji než tradiční výuka ve třídě. Čím se DynEd odlišuje od ostatních jazykových kurzů?

Výukový systém DynEd

OneToOne využívá pro výuku kombinovaný způsob výuky prostřednictvím vlastních lektorů a systému výuky DynEd - systém virtuálních lektorů. 
S metodou DynEd se může naučit anglicky každý. Je totiž založená na přirozeném fungování mozku. Na jeho přípravě se podílela řada lingvistů, učitelů jazyků, počítačových inženýrů, neurobiologů i umělců. Výuka je připravena stejným způsobem, jako když jsme se v dětství učili mluvit mateřským jazykem. Dovoluje tak našemu mozku, aby se opět cítil při učení jazyka v pohodě a přijímal výuku tak, jak je to přirozené (porozumění -> mluvení -> čtení -> psaní).

Hlavní výhody výuky se systémem DynEd

KDEKOLIV - každý student využívá ke studiu svůj počítač, případně může kombinovat více počítačů podle svých potřeb. Pro komunikaci se svým lektorem se může rozhodnout využívat telefon nebo Skype, proto lze studovat nejen po celé České republice.

KDYKOLIV - výuka probíhá tehdy, kdy se to studentovi hodí a má čas a chuť.

85% ČASU STUDENT HOVOŘÍ A POSLOUCHÁ - cílem studia není učit se a umět pouze gramatické poučky a jednotlivá slovíčka, ale zcela porozumět a plynule mluvit. Proto drtivou většinu času při výuce každý student hovoří a poslouchá.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - studium je vždy přesně nastaveno podle úrovně studenta. Student nestuduje látku, která je pro něj příliš jednoduchá, ani příliš složitá. Studuje v soukromí a trénuje výslovnost. Teprve až si začne být dostatečně jistý, může začít hovořit na veřejnosti.

O každého studenta se soustavně stará metodik i lektor OneToOne. Kontrolují studijní postup studenta a doporučují mu optimální způsob jeho dalšího pokračování.

Učitelé OneToOne jsou pedagogové s praxí výuky angličtiny jako cizího jazyka, kteří získali certifikát pro výuku metodou DynEd. Jejich profesionalita je zárukou, že studenti budou vždy vedeni tak, aby maximálně efektivně využívali čas trávený studiem.osvojit si jazykové dovednosti efektivněji než tradiční výuka ve třídě.