Základní informace o systému výuky anglického jazyka DynEd

Nabízíme systém výuky angličtiny s důrazem na komunikační dovednosti a s individuálním přístupem ke každému studentovi. Studovat lze bez omezení, kdykoli a kdekoli.
Systém firmy DynEd je svým obsahem zdaleka nejrozsáhlejší, nabízí více než 10 různých kurzů, každý speciálně vyvinutý pro určitou věkovou kategorii a jazykovou úroveň a splňuje požadavky mezinárodních standardů pro jazykové zkoušky jako CEFR, TOEFL, Cambridge, TOEIC.
Systém umožňuje zjistit současnou jazykovou úroveň studenta, poté stanovit individuální cíle, průběžně sledovat jejich naplňování a tak zajistit vysokou efektivitu vložených prostředků do jazykového vzdělávání.
Začátečníci používající kurzy DynEd jsou schopni dosáhnout úrovně jazykové způsobilosti B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR) nebo TOEFL-IBT 75, resp. TOEFL PBT 540 za 360 hodin.
DynEd je první a nejefektivnější interaktivní systém výuky jazyků s podporou počítače na světě, na jehož návrhu a výrobě se podílela řada lingvistů, učitelů jazyků, počítačových inženýrů, neurobiologů i umělců. Unikátní přístup systému DynEd založený na principech fungování mozku vychází z výsledků neurovědních výzkumů a opírá se o rozsáhlé praktické zkušenosti.
Poskytuje jedinečný rámec pro kombinované vzdělávání, tzv. blended learning, které optimalizuje využívání technologie a podporu učitele.
Součástí je profesionální podpora každého studenta ze strany našich učitelů, a to:
  • individuálně prostřednictvím telefonu v rozsahu 15 minut;
  • nebo ve formě skupinové výuky ve třídě (max.12 studentů) v rozsahu 2 hodin
pravidelně každých 14 dní.
Firma Dyned se problematice výuky angličtiny věnuje více jak 20 let má reference z více jak 50 zemí světa. Systém výuky byl autorizován mnoha ministerstvy školství po celém světě. V Turecku tento systém využívá více jak 8 milionů žáků 4. až 8.tříd základních škol. Z firemních zákazníků jej používají například firmy IBM, Oracle, Intel, SAP, Shell, Chevron, EPSON, Canon, Samsung, Airbus atd..
Stručný popis základních a úvodních kroků při realizaci systému výuky ve firmě:
  • Stanovení požadované úrovně pro jednotlivé zaměstnanecké pozice. Např. požadovaná je úroveň B2 ( = DynEd úroveň 2,5).
  • Otestování současné úrovně jazykových dovedností zaměstnanců - online test DynEd (doba trvání 15-40min dle jazykové úrovně).
  • Porovnání požadované a současné úrovně pro jednotlivé zaměstnance.
  • Stanovení individuálního studijního plánu pro každého zaměstnance (kolik hodin studia bude potřebovat k dosažení požadované úrovně).
Např. aktuální úroveň A2, požadovaná B2. - nutný počet studijních hodin 250, minimálně 4hod/týden apod.


OneToOne s.r.o.,  Chlebovická 729/4,  Praha 9,  199 00,  email: info@onetoone.cz,  telefon: +420 770 777 222