VÝUKOVÝ SYSTÉM DYNED

Firmy a jednotlivci

Zajišťujeme komplexní jazykové vzdělávací programy pro firemní i individuální klienty. Studium s podporou počítače doplňujeme výukou ve třídách a po telefonu, dle volby klienta.

Všechny úrovně studia

Naše jazykové kurzy jsou určené pro studenty se znalostí jazyka na všech úrovních, od začátečníků až po velmi pokročilé. Naši absolventi jsou po jazykové stránce připraveni na vysokoškolské studium či manažerské pozice v zahraničí.

Různé obory a zaměření

Prostřednictvím našich kurzů si studenti osvojí angličtinu, používanou v nejrůznějších oborech lidské činnosti, s primárním zaměřením na běžné profesní a obchodní situace.


OneToOne nabízí kombinovaný způsob výuky prostřednictvím vlastních lektorů a systému výuky DynEd - systém virtuálních lektorů.

S metodou DynEd se naučí anglicky každý. je totiž založená na přirozeném fungování mozku. Na jeho přípravě se podílela řada lingvistů, učitelů jazyků, počítačových inženýrů, neurobiologů a umělců. Výuka je připravena stejným způsobem, jako když jsme se v dětství učili mateřský jazyk. Dovoluje tak našemu mozku, aby se opět cítil při učení jazyka v pohodě a přijímal výuku tak, jak je to přirozené (porozumění -> mluvení -> čtení -> psaní).

Hlavní rozdíly výuky s OneToOne oproti jiným způsobům výuky

KDEKOLIV - Každý student využívá ke studiu svůj počítač, případně může kombinovat více počítačů podle svých potřeb. Pro komunikaci se svým lektorem se může rozhodnout využívat telefon nebo Skype, proto lze studovat nejen v ČR. KDYKOLIV - výuka probíhá tehdy, kdy se to studentovi hodí a má čas a chuť
85% ČASU STUDENT HOVOŘÍ - cílem studia není učit se a umět pouze gramatické poučky a jednotlivá slovíčka, ale zcela porozumět a plynule hovořit. Proto drtivou většinu času při výuce s OneToOne každý student hovoří a poslouchá.
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP - studium je vždy přesně nastaveno podle aktuální úrovně studenta. Student se neučí látkou, která je pro něj příliš jednoduchá nebo naopak příliš složitá. Studuje v soukromí a trénuje výslovnost. teprve až si začne být dostatečně jistý, může začít hovořit na veřejnosti.
O každého studenta se soustavně stará metodik i lektor OneToOne. Kontrolují studijní postup studenta a doporučují mu optimální způsob jeho dalšího pokračování.
Učitelé OneToOne jsou pedagogové s praxí výuky angličtiny jako cizíka jazyka, kteří získali certifikát pro výuku metodou DynEd. Jejich profesionalita je zárukou, že studenti budou vždy vedeni tak, aby maximálně efektivně využívali čas trávený studiem.


OneToOne s.r.o.,  Chlebovická 729/4,  Praha 9,  199 00,  email: info@onetoone.cz,  telefon: +420 770 777 222