Pro koho je DynEd vhodný?
Kurzy DynEd doporučujeme každému, kdo potřebuje angličtinu zvládnout velmi rychle a ví, že podstatné je rozumět a mluvit. Nezáleží, na jaké úrovni zrovna je. Kurzy jsou vhodné jak pro začátečníky, tak pro všechny stupně pokročilosti.Díky tomu, že studium DynEd plně respektuje časové možnosti studenta i jeho talent na učení se jazyky, je tato metoda ideální úplně pro každého.
Co znamená výuka typu blended-learning?
Jde o výuku, která je kombinací samostudia s podporou virtuálních lektorů (počítačový program) a individuálních konzultací s živým lektorem.
Mohu někde vidět ukázku kurzů DynEd?
Ano, rádi Vás osobně přivítáme v sídle OneToOne v Praze blízko metra C, B, stanice Florenc na ukázkové hodině. Domluvte si termín, který Vám vyhovuje.Mimopražským zájemcům předvedeme DynEd on-line.
Objednejte si ukázkovou hodinu.Jak se dozvím, kdo je můj lektor?
O tom, kdo je Váš lektor se dozvíte poté, co absolvujete úvodní rozřazovací test, od nás e-mailem. Všichni naši lektoři mají pedagogickou praxi a jsou certifikováni společností DynEd. Mezi našimi lektory jsou jak Češi s perfektní znalostí angličtiny, tak rodilí mluvčí.
Mohu v průběhu studia změnit svého lektora?
Samozřejmě, že tuto možnost vždycky máte. Budeme rádi, pokud svou žádost o změnu lektora doplníte krátkým zdůvodněním. Jde nám o zkvalitňování našich služeb a Vaše informace nám k tomu mohou pomoci.
Jak často budu mít konzultace s lektorem a jak dlouho trvají?
Dvakrát do měsíce po 15 minutách.
Kdy mohu mít konzultace s lektorem?
Naši lektoři jsou časově flexibilní. Konzultace si můžete domlouvat ve všední dny mezi 8,00 hod. a 19,00 hod., v sobotu mezi 9,00 hod. a 14,00 hod.
Nemohu mít konzultaci v domluveném termínu. Mohu jej změnit?
Domluvený termín konzultace můžete změnit ještě dva dny předem. Napište svému lektorovi a domluvte se na náhradním termínu.
Jak konzultace s lektorem probíhají?
Konzultace probíhají buď po telefonu nebo Skypu. V dohodnutý termín student kontaktuje lektora (po předchozí dohodě lze i obráceně, tedy lektor kontaktuje studenta). V úvodu každé konzultace dá lektor studentovi zpětnou vazbu o tom, jak student dodržuje metodiku DynEd případně doporučí změnu ke zvýšení efektivnosti studia. Poté se studentem hovoří na témata, která student v předchozích dvou týdnech studoval v programu DynEd. Tím má student možnost v praxi použít to, co se učil s virtuálními lektory.
Musím mít konzultace s lektorem?
Konzultace s lektorem je Vaším právem, nikoliv povinností. Je však škoda toto své právo nevyužít. Co potřebuji ke studiu angličtiny metodou DynEd? Především chuť se učit J. Bez vnitřní motivace je každé učení velmi obtížné. K technickým předpokladům studia patří počítač (tablet), sluchátka s mikrofonem (doporučujeme), on-line připojení (alespoň občas). Program funguje i na chytrých telefonech.
Kdy mohu začít studovat?
Studium lze začít kdykoliv během celého roku. Vzhledem k tomu, že licence je platná vždy na celý kalendářní měsíc, doporučujeme zahájení studia směřovat na začátek měsíce, aby bylo možné měsíční licenci využít maximálně. Před zahájením studia musíte absolvovat úvodní zaškolení.
K čemu je úvodní zaškolení?
Metoda DynEd je unikátní výukou angličtiny, která je nejefektivnějším způsobem, jakým si lze osvojit komunikační dovednosti v angličtině (vedle dlouhodobého pobytu v anglicky mluvící zemi).Při úvodním zaškolení se student seznámí s metodou DynEd tak, aby čas, který bude trávit studiem, byl strávený maximálně efektivně. Toto zaškolení trvá cca 45 minut a může být provedeno jak prezenčně, tak na dálku.Úvodní zaškolení doporučujeme absolvovat v měsíci, který předchází měsíci, v němž má být studium zahájeno.
Jaké kurzy budu mít k dispozici?
To, jaké kurzy máte k dispozici, záleží na Vaší jazykové úrovni. Popis všech kurzů - viz záložka Kurzy. Jak budu vědět, co mám studovat? Po absolvování rozřazovacího testu obdržíte individuální studijní doporučení. V průběhu studia Vás pak povede jednak sám systém DynEd, jednak Váš lektor.
Co je to rozřazovací test?
Rozřazovací test je test, který musí každý nový student absolvovat před zahájením studia. Tento test zjistí, jakou úroveň angličtiny student v daný okamžik má. Výsledek testu je podstatný pro zpřístupnění kurzů a v nich modulů, které odpovídají této úrovni.
Mohu studovat všechny kurzy, které mám otevřené?
Ano, toto i doporučujeme. Rovněž doporučujeme se k již probraným tématům čas od času vracet.
Mohu mít DynEd na více počítačích?
Ano, licenční práva se vztahují na studenta, nikoliv na počítač. Program DynEd můžete mít tedy na více počítačích.
Na jakém počítači program DynEd funguje?
Jakýkoliv počítač, který má OS Windows nebo Apple. DynEd rovněž funguje na iPad i iPhone. Na Android má program minimální nároky, které zjistíte na www.DynEd.com.
Jaká sluchátka potřebuji?
Přesto, že lze studovat i bez sluchátek a využívat interní zařízení počítače, doporučujeme pořídit si sluchátka s mikrofonem s USB rozhraním. Tato sluchátka jsou běžně k dostání za cca 500 Kč vč. DPH, doporučujeme např. PC Headset 960 USB od Logitech.
Jakým způsobem program DynEd nainstaluji do počítače?
Kurzy DynEd jsou volně ke stažení na https://www.dyned.com/download/student. Stažení do iPad je možné na AppStore. Vždy musíte vybrat server se záznamy Europe.K instalaci potřebujete přihlašovací jméno a heslo. Tyto údaje dostanete poté, co je uhrazena platba za licenci.Při instalaci do firemního počítače budete pravděpodobně potřebovat součinnost pracovníka IT, který disponuje příslušným oprávněním.Pokud v počítači nemáte program QuickTime, je třeba jej nainstalovat. K tomu budete vyzváni po skončení instalace programu DynEd.
Musím být při studiu vždy on-line?
Nemusíte. On-line musíte být• Při instalaci programu DynEd do počítače• Při absolvování rozřazovacího testu• Při prvním přihlášení ke studiu• Před konzultací s lektorem (doporučujeme připojit počítač den před konzultací)• Tehdy, když Vás program vyzve k připojení (obvykle po 10 hodinách studia či 14 kalendářních dnech).
Mohu studovat off-line?
Ano. Více v předchozí otázce.
Co je to studijní skóre?
Studijní skóre (SS) je veličina, která na první pohled dává studentovi informaci o tom, jak efektivně studuje. Při zahájení studia má každý student SS rovno 0. SS se pohybuje v intervalu -12 až +12, přičemž všechny hodnoty nad +4,0 jsou známkou efektivního studia.SS se může v průběhu studia měnit v závislosti na tom, jak student dodržuje metodiku studia.Informaci o výši SS má každý student kdykoliv k dispozici ve svých studijních záznamech, kde nalezne i krátké slovní zhodnocení dosavadního průběhu studia.
Potřebuji studium přerušit a nechci, aby mi studijní skóre kleslo.
Pokud nestudujete pravidelně, ať již z jakéhokoliv důvodu, studijní skóre se Vám sníží. Pravidelnost studia patří mezi základní faktory, které mají vliv na jeho výši. Až se ke studiu vrátíte a budete opět vše dělat tak, jak máte, tak se Vám studijní skóre velmi rychle vrátí do původní výše.
Neudělal jsem závěrečný test modulu xy ani napodruhé a chtěl bych ho znovu zkusit. On se však nedá otevřít. Co mám dělat?
Požádejte o znovuotevření testu svého lektora. Ten Vám jej zpřístupní poté, co si při konzultaci s Vámi ověří, že jste danou problematiku zvládl a je tedy pravděpodobné, že test již uděláte dobře.
Na koho se mohu obrátit se svými dotazy či problémy souvisejícími se studiem DynEd?
Dotazy, které se týkají angličtiny, směřujte na svého lektora. S technickými problémy či obecnými dotazy k DynEd se můžete obracet na podpora@onetoone.cz.

OneToOne s.r.o.,  Chlebovická 729/4,  Praha 9,  199 00,  email: info@onetoone.cz,  telefon: +420 770 777 222