NEW DYNAMIC ENGLISH

ADVANCED LISTENING

FUNCTIONING IN BUSINESS

ENGLISH BY THE NUMBERS

DYNAMIC BUSINESS ENGLISH

THE LOST SECRET

TEST MOUNTAIN

CLEAR SPEECH WORKS

HOSPITALITY ENGLISH

DIALOGUE

N

OBECNÝ POPIS VŠECH ANGLICKÝCH KURZŮ

NEW DYNAMIC ENGLISH
je kurz zaměřený na obecnou angličtinu, pro praktické bezprostřední použití jazyka. Tento kurz je základním stavebním kamenem celého výukového systému. Obsahuje každodenní témata běžného života, na nichž si studující přirozenou formou osvojí znalosti obecné angličtiny a gramatiky.
THE LOST SECRET
je kurz - film vydávaný společnostmi DynEd a televizní společností BBC. Studium tohoto kurzu bude jistě bavit každého, kdo má rád anglické detektivky. Poslech britské angličtiny umožní upřesnit si některé odlišnosti od angličtiny americké, a to nejen ve výslovnosti, ale i gramatice.
DYNAMIC BUSINESS ENGLISH
je kurz vhodný zejména pro studenty, kteří potřebují rozšířit anglickou slovní zásobu v obchodních aktivitách, zejména pro ústní prezentace, pohovory, jednání a přesnou výměnu informací při obchodních i neobchodních jednáních.
FUNCTIONING IN BUSINESS
je kurz z obchodního prostředí, který studujícímu umožní získat komplexní obchodní slovní zásobu zaměřenou hlavně na vyjednávání, na předkládání návrhů a objasňování stanovisek. Kurz je vhodný zejména pro přípravu na pohovory, obchodní schůzky a další pracovní aktivity.
ENGLISH BY THE NUMBERS
je kurz pro získání slovní zásoby a jazykové vazby pro prezentace čísel a grafů (prognózy, rozpočty, dosažené výsledky, plány na další období, porovnávání různých výsledků atd.). Je vhodným doplněním dvou předchozích business kurzů.
HOSPITALITY ENGLISH
je kurz vytvořený primárně pro oblast hoteliérství a turistického ruchu. Vhodný je však nejen pro zaměstnance těchto odvětví, ale i pro zákazníky; tedy pro každého, kdo vyjíždí do zahraničí.
CLEAR SPEECH WORKS
je kurz na procvičování výslovnosti založený na prověřených vzdělávacích strategiích a technikách vyvinutých profesory v oboru vady řeči bostonské Northeastern University. Studující se v něm naučí přesně rozpoznávat podobné fonetické vazby a přesně vyslovovat obtížná slovíčka.
ADVANCED LISTENING
kurz je společným dílem Stanfordské univerzity a společnosti DynEd. Obsahuje témata s video nahrávkami reálných přednášek profesorů Stanfordské univerzity. Rozvíjí schopnost poslechu a dovednost psaní poznámek až na úroveň potřebnou ve vysokoškolském prostředí. Student se blíže seznámí i s prostředím zahraničních univerzit.
TEST MOUNTAIN
je doplňkový přípravný kurz na zkoušky TOEFL, TOIEC a jiné standardizované zkoušky.


OneToOne s.r.o.,  Chlebovická 729/4,  Praha 9,  199 00,  email: info@onetoone.cz,  telefon: +420 770 777 222